Thiên Long Kiếm Khách
Thiên Long Kiếm - Siêu phẩm kiếm hiệp 3D
  Bang Xep Hang
   
  #
  Nhân vật
  cs
  M.P
  1
  Yang
  103
  Võ Đang
  2
  Raiz
  75
  Thiên Long
  3
  #-09#cFF0000#bBt S
  51
  Thiên Sơn
  4
  tnn
  48
  Thiên Long
  5
  Ying
  39
  Cái Bang
  6
  Yui
  29
  Cái Bang
  7
  Ming
  15
  Thiên Long
  8
  0
  11
  Thiên Long
  9
  HNiPh
  11
  Nga My
  10
  Uynn
  10
  Nga My
  Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
Xem thêm
xem
TLBB Private